Cô Châu trường Mầm non Đông Quý cùng các bé dạo chơi ngoài trời