Chuyên đề đổi mới chương trình GDPT 2018 dạy học môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021

   Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2020 Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện Tiền Hải tổ chức chuyên đề đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông 2018 dạy học môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 cấp Tiểu học - Năm học 2020 - 2021. Tiêu biểu là tiết dạy môn Toán bài "Làm quen với phép cộng - Dấu cộng (Tiếp theo)" của cô giáo Trần Thị Bích Đào - Giáo viên trường Tiểu học An Ninh. 

   Sau đây là một số hình ảnh :