TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HẢI HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2020

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HẢI HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2020

     Từ năm 2009, ngày Đại dương Thế giới đã trở thành sự kiện toàn cầu được nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng nhằm tôn vinh, bày tỏ mối quan tâm gắn bó của loài người với biển và đại dương vì tương lai của toàn cầu.

     Mục tiêu chung của việc tổ chức kỉ niệm ngày Đại dương thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò đặc biệt của biển và đại dương trong đời sống hằng ngày. Đồng thời cũng là dịp để nước ta khẳng định tiềm lực lớn nền kinh tế biển, thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển; tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm, đóng góp chung vào những nỗ lực quốc gia về bảo vệ môi trường, giữ gìn chủ quyền biển đảo của tổ quốc bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

    Hưởng ứng tuần lễ "BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM" và ngày "ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2020". Cô và trò Trường Mầm non Đông Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã chung tay bảo vệ môi trường trong và ngoài lớp học để tạo một môi trường xanh-sạch- đẹp, ngập tràn sắc màu thiên nhiên

     Hãy chung tay bảo vệ môi trường, vì môi trường chính là một phần cuộc sống của chúng ta. Bảo vệ môi trường chính là cách yêu chính bản thân mình!

Bài viết liên quan